Krzyż – pamiątka o wyjątkowym znaczeniu

Bierzmowanie to jeden z najważniejszych sakramentów w życiu młodego człowieka. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że uczestnictwo w tak podniosłej uroczystości wymaga obdarowania dziecka hojnymi prezentami. Nie wolno nam jednak zapominać, że o zasadności prezentu nie stanowi jego wartość materialna, a duchowa. Krzyże do bierzmowania to pamiątki które pozostaną z uczestnikami sakramentu do końca życia.

Bierzmowanie to sakrament udzielenia się Ducha Świętego jako daru. Na obrzęd składają się trzy podstawowe elementy. W pierwszej kolejności, kapłan namaszcza ochrzczonego olejkiem Krzyżma. Następnie biskup nakłada rękę na głowę namaszczonego. Obrzęd kończą słowa o przyjęciu daru znamienia Ducha Świętego. Celem sakramentu jest udoskonalenie łaski chrztu oraz ściślejsze zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.

Prezent, który pozostanie z bierzmowanym przez całe życie

Tradycją jest wręczanie bierzmowanemu krzyża. Ma to umocnić w młodym człowieku pamięć o symbolu, który kapłan wykonał na jego czole i który jako dar stał się częścią duszy bierzmowanego. Krzyż jest najwyższym symbolem wiary i odkupienia, a jako dar sakramentu, zobowiązuje młodego człowieka do prowadzenia życia w zgodzie z naukami Jezusa Chrystusa.

Krzyże do bierzmowania są oferowane w wielu wzorach. Niektóre z nich można zawiesić na szyi, inne przeznaczone są do zawieszenia na ścianie. Forma nie jest istotna najważniejsza jest symbolika i duchowy wymiar pamiątki.

Dodaj komentarz