Medalik z krzyżem świętego Benedykta – dlaczego warto go nosić?

Wiarę oraz oddanie Panu Bogu można okazywać na wiele sposobów. Przede wszystkim poprzez życie sakramentalne, jak również uczynki i postępowanie na co dzień w zgodzie z Ewangelią.
Bardzo często dajemy także wyraz naszym uczuciom religijnym, nosząc biżuterię. Nie jest to zwykła biżuteria, ale najczęściej medalik.

Po co nosić medalik?

Noszenie medalika to niezwykły gest, pokazujący, że jesteśmy silni w wierze i nie wstydzimy się jej. Informuje otoczenie o tym, że jesteśmy chrześcijanami. Przypomina również nam samym o zasadach, które wyznajemy. Zakładając medalik, powierzamy się modlitwie Kościoła oraz prosimy w ten sposób o wstawiennictwo np. Matki Boskiej, jeśli to jej wizerunek nosimy.

medalik z krzyżem św benedykta

Nie należy jednak traktować medalika jako amuletu! Nie jest to przedmiot, który ma nas w jakikolwiek sposób chronić. Wiara w działanie amuletów i innych przedmiotów magicznych jest zresztą potępiana przez Kościół. Traktowanie medalika jako zwykłą ozdobę również jest niestosowne. Każdy medalik powinien być pobłogosławiony przez kapłana.

Dlaczego warto nosić medalik z krzyżem świętego Benedykta?

Krzyż św Benedykta ma bardzo bogatą symbolikę, której znaczenie można by zawrzeć w stwierdzeniu, iż chroni przed działaniem szatana. Można by, lecz pamiętać należy, iż samo noszenie medalika, na którym widnieje krzyż św Benedykta – https://www.meritohurt.pl/krzyze-sw-benedykta.html, absolutnie nie ma działania ochronnego. To wyłącznie gest oddania się wstawienniczej modlitwie Kościoła. Medalik przypomina noszącemu go o tym, że zawierzył Jezusowi i to jemu powierzył swoje życie, a zatem w ten sposób jest w stanie zwalczyć zło i powiedzieć, jak głoszą słowa wyryte na medaliku, „Idź precz, szatanie!”.

Świadectwa osób, które doznały działania łask płynących od Pana Boga poprzez noszenie medalika oraz modlitwę, są najlepszym dowodem na to, że warto włożyć na szyję właśnie medalik z krzyżem św. Benedykta i prosić go o wstawiennictwo u Pana Boga.

Dodaj komentarz