Krakowski obraz Jezusa Miłosiernego

Przez kolejne wieki chrześcijaństwa zarówno Jezusa, Maryję jak i zastępy świętych przedstawiano na różne sposoby. Pomimo zmieniających się wizerunków, wierni nie mieli wątpliwości co do tego, kogo one przedstawiają. W Polsce, jeżeli chodzi o wizerunek Maryi, to najbardziej popularny jest obraz Czarnej Madonny znajdujący się w Częstochowie na Jasnej Górze. Z kolei w przypadku wizerunków Zmartwychwstałego Chrystusa, to największą sławą cieszy się obraz Jezusa Miłosiernego – zobacz tutaj, którego oryginał podziwiać można w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.

Obraz Jezusa Miłosiernego – burzliwe dzieje

obraz jezusa miłosiernego do kupieniaSiostra Faustyna Kowalska to postać, która żyła na początku ubiegłego stulecia. Charyzmatyczka najbardziej znana jest z tego, że objawiał się jej w wizjach sam Jezus Chrystus, który głosił przesłanie Miłosierdzia Bożego. Poprosił on zakonnicę o stworzenie obrazu, przedstawiającego wizerunek jaki mogła oglądać w swoich wizjach. Pierwsza kopia obrazu powstała w 1934 roku w Wilnie. Kolejne obrazy malowane były w trakcie następnego dziesięciolecia. Najbardziej spośród obrazów Jezusa Miłosiernego rozpowszechniło się dzieło pędzla krakowskiego artysty, które namalowane zostało w trakcie trwania drugiej wojny światowej.

Przesłanie jakie niesie ze sobą obraz

Swą niezwykłość obraz zawdzięcza temu, że powstał z Bożego natchnienia, a Jezus jest jego wymownym współautorem, który kierował siostrą Faustyną. W wizjach jakie objawiał Jezus Faustynie, przypominał jej o kwintesencji miłosierdzia jakim Bóg obdarzył człowieka. Zarówno w samym obrazie jak i w przesłaniu ujawnionym Siostrze Faustynie Kowalskiej można dostrzec wezwanie do tego, aby szerzyć kult Bożego Miłosierdzia poprzez miłość zarówno do Boga Ojca jak i do bliźniego. Zwłaszcza ten drugi rodzaj miłości powinien towarzyszyć codziennej kondycji człowieka.

Dodaj komentarz